KONTINUIRANA NADA JUTRA

Tako zamire vrt u klopci zime,
skrivši svoj miris pod rizama tmine.
Tako devojke venu, od umora,
pod svežim zvukom predrasvitnog hora.

Volas Stivens

Piši mi o svom decembru
dok traje
i dok traje ova moja nemogućnost
da prepoznam uobičajeni tok vremena
koji događaj da opišem
već sam provela jedan život
jedan idioživot –
„sakrivši svoj mir…“
večeras ponovo razmišljam o tebi
i kako se ove iste reči
menjaju prema boji svog cilja
plaši me nešto drugo, ne
siromašni raspored boja
jer znam da će ova ljubav početi
u zimu, kad već sve utihne
u plavim senkama snega koji će izostati
i to će biti jedan novi rastanak
mogu čak i reći,
u ovom dnevnom triptihu
– jedna nova pobeda

DRVO ŽELJA

Ne mogu da se izjednačim
sa senkama sa kojim činim grad
nijedna ne zna šta nas boli
i da li reke
tražeći jedna ljubav druga istinu
napuštaju obale
sretnu li se u napuklom svetu

LJUBAV KAO PALIMPSEST

Ne budite ljubavi moje,
ne budite je dok joj ne bude volja

Ispisujemo našu ljubav
preko ljubavi svojih roditelja:
naše su reči bliže istini,
bliže jedna drugoj.
Isto to pisali su oni pre nas
drugim uzvicima: tvoja reč
prožima moju svetlošću.
Niko nakon preimenovanja
u Prve, nije brisao ljubav
svojih prethodnika, poštujući
jedino stvaranje.
Poštujući dubine jezika
u kojima njegovi mogući preobražaji
razgranato održavaju
tišinu.
Ipak, uz naš novi tekst,
uz hiljade udvojenih
hiljade izmenjenih značenja,
ostaje čitko duž cele
dubine slova: spaseno vreme,
ti i ja.

Biografija:

Anđela Pendić, rođena 1993. godine u Beogradu. Ima tri objavljene zbirke pesama. Beleg je objavljen 2015. kao prvonagrađeni rukopis na festivalu Pjesnička reč na izvoru Pive. Oganj – 2016, prva nagrada na Somborskom književnom festivalu. Telo svetlosti – 2021, prva nagrada na Festivalu poezije mladih. Trostruki dobitnik druge nagrade na Ratkovićevim večerima poezije. Dobitnik treće nagrade na konkursu Šumadijske metafore i na Festivalu poezije mladih 2019. Zastupljena u mnogobrojnim zbornicima i časopisima, među kojima su Rukopisi, Dometi, Trag, Prosvjeta, Balkanski književni glasnik. Učesnik prve pesničke radionice Anonimni pesnici, pod mentorstvom Ognjenke Lakićević. Zastupljena u zborniku radova Ova strana kuće (2019, urednik Đorđe Majstorović) nastalim u toku književne kolonije Tekst je prisutan u Malom Iđošu. Trenutno student doktorskih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Anđela Pendić
Anđela Pendić