Pogled bi mi
U prašinu zakopali
Ružu osmeha
Sa usana iščupali

Čuvam prvo
Proleće u grudima
Čuvam prvu
Suzu radosnicu

Sa slobodom
Bi me razvenčali
Dušu bi mi
Dušu preorali

Branim
Ovo neba u očima
Branim
Ovo zemlje na dlanu

Mlade bi mi voćke
Radosti posekli
Slavuje pesama
U drveni plug upregli

Ne dam
Ovo sunca u očima
Ne dam
Ovo hleba na dlanu.

~

// Pesmu Branim Vasko Popa uvrstio je u zbirku Kora (Novo pokolenje, 1953).