Lik i delo Nikole Tesle inspirisali su mnoge autore da napišu knjigu o njemu. Ono što im je zajedničko jeste nastojanje da dođu do odgovora na pitanje ko je zaista bio Nikola Tesla. Upravo zato su do danas ostali neosvetljeni drugi aspekti značajni za sagledavanje njegove ličnosti, njegovih postignuća, kao i njegove pozicije u vremenu u kojem je živeo.

Knjigu Tesla – duh, delo, vizija napisao je Branimir Jovanović posle dve decenije posvećenog istraživanja 150.000 dokumenata iz Tesline ostavštine. Na putu objavljivanja te knjige našle su se mnoge prepreke, ali je ona ipak ugledala svetlost dana 2002. godine, u jednoj verziji, i ponovo 2013. godine, u drugoj verziji, odnosno drugom izdanju. Ovo, treće izdanje, razlikuje se od prethodna dva upravo po načinu na koji je autor Branimir Jovanović prikazao delo i lik Nikole Tesle – koristeći temeljan pristup osvetlio ih je u dosad najširem i najobuhvatnijem luku.

foto: Kulturni osvrt
foto: Kulturni osvrt

U prvom delu knjige data je istorijska rekonstrukcija Tesline ličnosti i njegovog života. U drugom delu, Tesla je smešten u kontekst izabranih svetootačkih misli i pravoslavnog tumačenja filozofije istorije Žarka Vidovića. Na samom kraju, autor razmatra ključna pitanja koja se tiču odnosa pravoslavnih intelektualaca, s jedne strane, i agnostika i ateista, s druge strane.

Dragoceni deo ove knjige predstavljaju zapisi Nikole Tesle, preuzeti iz različitih pisama i njegovog dnevnika. U tim zapisima, pored izuzetnog intelektualnog potencijala, otkrivaju se duhovna širina i duševna dubina, kao i nesvakidašnja unutarnja snaga u neodstupanju od ideja i ciljeva koji su proisticali iz njegovih najdubljih uverenja. Sve to jesu odblesci Tesline genijalnosti i vizionarstva.

I posle osam decenija od njegovog odlaska sa ovoga sveta, svedočimo stvarnosti u kojoj sva njegova postignuća čine svetlosni horizont ne samo celog sveta već sveukupnog čovečanstva. Upravo to potvrđuje njegovo stanovište da smrt ne predstavlja kraj, već da duh, delo i vizija najblistavijih umova jesu zalog za večnost.

Muzej Nikole Tesle u Beogradu // foto: Kulturni osvrt
Muzej Nikole Tesle u Beogradu // foto: Kulturni osvrt

Da je reč o nesvakidašnjoj knjizi o Tesli svedoči i činjenica da je Branimir Jovanović gotovo dve decenije posvetio intenzivnom istraživanju, u okviru kojeg je pročitao čak 150.000 dokumenata iz njegove ostavštine. Opredelio se za metode istorije nauke

 

Branimir Jovanović rođen je 1955. u Beogradu. Gotovo ceo istraživački i naučni rad posvetio je razumevanju ličnosti i dela Nikole Tesle. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu sa temom Teslin doprinos razvoju vazduhoplovstva. Magistrirao je 1987. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u oblasti istorije i filozofije nauka na Teslinim mehaničkim oscilatorima. Doktorirao je 1995. na matičnom Mašinskom fakultetu u Beogradu, sa temom Teslin doprinos metodologiji istraživanja u mašinstvu. Autor je brojnih stručnih i naučnih radova, knjiga i predavanja iz oblasti istorije nauke, posebno o Teslinim doprinosima.
Bio je u dva mandata direktor Muzeja Nikole Tesle, pokretač i glavni i odgovorni urednik Alterenergo – časopisa za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost. Predavao je Održivi razvoj na Fakultetu za primenjenu ekologiju u Beogradu i bavio se konsaltingom u oblasti obnovljivih energija.
Od 2019. predsednik je Fondacije Nikola Tesla, čije je sedište u Njujorku.